ARAÇ KALDIRMA LİFTİ

Araç Kaldırma Lifti periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Ekipmanın Gözle Muayenesi: Sütunları ve yere bağlantısı, yük kaldırma elemanları, taşıma tertibatları, yakalama tertibatları, elektrik topraklama, Kumanda tertibatları, çatlaklık, korozyon, deformasyon, çarpıklık vb. gibi standartta belirtilen kriterler kontrol edilir

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın, kaldırma tertibatı, hareket hızı, güvenlik sistemleri, kumanda tertibatı, mekanik/hidrolik sistemi, frenleme sistemi gibi donanımların işlevsellik kontrolleri gözlenir

Statik-Dinamik Testler: Yük testleri ekipmanın kapasitesinin 1.15 katında dinamik ve 1.5 katında statik yük kaldırma testi uygulanması gerekmektedir.

Dinamik yük testi ekipman kapasitesinin 1.15 katı yükte kaldırma grubu hareket ettirilerek gözlemlenir.

Yerden 10 cm yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve 1.5 katında yüklü durumdayken ekipmanın statik yük testi gerçekleştirilir.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve bulundurulması gereken yükler ile ilgili olarak AND mühendisleri tarafından önceden bilgilendirilir.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından ve Hangi Sıklıkla Yapılır ?

Standartlarda belirtilen parametrelere uygun olarak uzman ve sistemler ED PERİYODİK mühendisleri tarafından yapılır.

Araç Kaldırma Kaldırma standartlarında süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

VİNÇ ( Monoray Vinç , Köprülü Vinç , Portal Vinç , Pergel Vinç , Kule Vinç , Mobil Vinç )

Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS 10116 Vinçler (Krenler)- Deney ve Muayene Yöntemleri

TS ISO 9927-1 Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Gene

TS EN 15011 Krenler- Köprülü ve Portal Krenler

TS 14985 Vinçler (Kren)- Döner Kollu Vinç

Vinç Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Vincin genel yapısı, merdiven, platform ve kabin, muhafaza ve korkuluklar, raylar, tekerler, motor, elektrik ekipmanları ve aydınlatma, tambur ve makaralar, halat ve halat bağlantıları, kanca bloku, kanca güvenlik mandalı kontrol edilir

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda kontrolü, kaldırma, köprü ve yürüme frenleri, seviye kesiciler, çarpma durdurma takozları, sesli ışık, ikaz ve işaretlemeler kontrol edilir. Aşırı yük emniyet sistemi kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik test; İşletme tarafından beyan edilen kapasitenin 1,1 katı ile test yapılır. Statik test; Beyan kapasitesinin 1,25 katından aşağı olmayan bir yükle test yapılır. Test yükü yerden 10-20 cm kadar kesilerek askıda bekletilir. Kademeli olarak artırılarak uygulanan deney yükü, yerden 100 ila 200 mm kaldırılmalı ve daha fazla bir süre belirtilmediği takdirde 10 dakikadan az olmamak şartıyla deney için gerekecek süre kadar asılı tutulmalıdır

Vinç Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı ED PERİYODİK mühendisleri tarafından yapılır.

Vinç Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Vinç standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin uzmanlar tarafından yapılması ve raporlanması gerekmektedir

CARASKAL

Caraskal Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir

Ekipman hareket yolu boyunca hareket ettirilir. Kumanda durumu, frenler, seviye kesiciler, çarpmayı durdurma takozları, tamponları kontrol edilir. Sesli ışıklı ikaz ve işaretlemeler kontrol edilir. Aşırı yük emniyet sistemi kontrol edilir.

Dinamik yük testi; İşletme tarafından beyan edilen kapasitenin 1,1 katı ile hareketli test yapılır.

Statik yük testi; Elektrikli, hidrolik, pnömatik caraskallarda beyan kapasitesinin 1,25 katından, manuel caraskallarda 1,5 katından aşağı olmayan bir yükle test yapılır. Test yükü yerden 10-20 cm kadar kesilerek askıda bekletilir.

Caraskal Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı ED PERİYODİK mühendisleri tarafından yapılır.

Caraskal Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Caraskal standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

FORKLİFT

Forklift Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS ISO 22915-2 Endüstriyel Kamyonlar- Kararlılığın Doğrulanması- Bölüm 2: Direk İle Dengelenmiş Kamyonlar

TS ISO 5057 Endüstriyel Araçlar-Kullanımda Olan Forklift Çatal Kollarının Muayene Ve Tamiri

Forklift Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Forkliftin genel durumu, ön ve üst koruyucular, camlar ve aynalar, göstergeler, direksiyon topuzu, kumanda kolları, koltuk, emniyet kemeri, yangın söndürücü, lastik ve bijonlar, egzos durumu, çatal kilit pimleri, kaldırıcı bağlantıları, gall zincirleri, hidrolik sistemi kontrol edilir.

Yüksüz olarak test edilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Tepe lambası, geri vites ikazları, korna, far ve sinyaller, frenler, çatal-ataçmanın kaldırma indirme kontrolleri, tilt hareketleri kontrol edilir

Dinamik Test; Kapasite diyagramının varlığına bakılarak ekipman yüklü halde test edilir. Yüklü olarak ekipmanın yürüme, durma, dönüş, fren, kaldırma-indirme ve tilt hareketleri yapılarak güvenli çalışması kontrol edilir.

Deney yükü kapasite diyagramına uygun bir ağırlıktır. Daha düşük test yükü ile test yapılacağı zaman, kapasite diyagramına göre yük ağırlık merkezi uzaklaştırılarak test yapılır. Kapasiteye uygun yapılamadığında deneyler Beyan Kapasitesi’ne göre daha düşük ağırlık ve uygun ağırlık merkeziyle gerçekleştirilebilir. Yükün çatal uzunluğunun dışına taşmamasına ve güvenli şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Deney yükü, ağırlığı bilinen, düzgün yayılı, test sırasında veya olası bir kaza durumunda yeni tehlikeler oluşturmayacak şekilde olmalıdır.

Yük, çevrede gerekli emniyet mesafesi bırakılarak ve kontrollü olarak kapasite diyagramında belirtilen maksimum yüksekliğe kadar kaldırılarak forkliftin denge durumu kontrol edilir. Kaldırma işlemi sırasında aşırı esneme, yaylanma vb. tehlikeli durumlarda kaldırma işlemi durdurulur.

Kapasite diyagramına göre yüklü halde bekletilerek yük kaçakları kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında ve tilt pistonlarında kaçakların bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında 10 dakika içinde 10 cm’ye kadar tolerans tanınır.

Forklift Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı ED PERİYODİK mühendisleri tarafından yapılır

Forklift Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Forklift standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

TRANSPALET

Transpalet Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Transpalet Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Cihazın genel durumu, hidrolik sistemi, akü, tekerlekler, personel platformu (varsa), ayaklar, çatal, ataçman, gall zincirleri, asansör cıvataları, asansör makaraları, kızaklarda aşınma ve boşluklar, ayak koruyucular kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Yürüyüş, dönüş, denge, acil stop, kumanda, korna ve göstergeler, frenler, kesici sviçler, kaldırma fonksiyonu kontrolleri yaptırılır.

Statik-Dinamik Testler: Kapasite diyagramına göre yüklü halde test yapılır. Yüklü olarak ekipmanın yürüme, durma, dönüş, fren, kaldırma-indirme hareketleri yapılarak ve statik deney yapılarak güvenli çalışması kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında 10 dakika içinde 10 cm’ye kadar tolerans tanınır

Transpalet Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı ED PERİYODİK mühendisleri tarafından yapılır.

Transpalet Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Transpalet standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir

YÜK ASANSÖRLERİ

Yük Asansörü Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince 25.04.2013 tarih & 28628 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak giren “ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ” kapsamında Yük Platformu (Yük Asansörü) Periyodikleri Kontrol edilmektedir.

Yük Asansörü Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Ekipmanın genel yapısı, elektrik tesisatı, kablolar, raylar, makine/motor eşimi, kuyu, kılavuz raylar, motor durumu, hareket sınırlayıcılar, tambur ve makaralar, halat/zincir durumu ve bağlantıları, kanca bloku ve kancanın durumu, kabin ve kat kapıları durumu, kapı camları, kabin durumu, kabin üstü durumu kontrol edilir

Fonksiyon Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda, kabin seyri, seviye kesiciler, kapı kilitleme tertibatları, otomatik kat seviyeleme, serbest düşmeye karşı alınan önlemler kontrol edilir.

Hidrolik Sistem Kontrolleri: Piston ve silindirlerin durumu, kumanda valfleri, hidrolik kaçırma testi kontrolleri yapılır.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik test; Kabin dahil olarak toplam kapasitenin 1,1 katı ile test yapılır. Kaldırma, indirme, durdurma hareketleri yapılarak frenlerin ve mekanizmaların etkin işlemesi kontrol edilir. Aşırı yük kesicisinin devreye girmesi kontrol edilir.

Statik test; Kabin dahil olarak toplam kapasitenin 1,25 katı ile test yapılır.

Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı AND mühendisleri tarafından yapılır.

Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Kabinli Yük Kaldırıcı standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

HALAT SAPAN

İSTİF MAKİNESİ /LİFT

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN ISO 3691-5 Endüstriyel araçlar- Güvenlik kuralları- Bölüm: 5 – Yaya tarafından kumanda edilen araçlar

TS ISO 5057 Endüstriyel araçlar-Kullanımda olan fork lift çatal kollarının muayenesi ve tamiri

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Cihazın genel durumu, hidrolik sistemi, akü, tekerlekler, personel platformu (varsa), ayaklar, çatal, ataçman, gall zincirleri, asansör cıvataları, asansör makaraları, kızaklarda aşınma ve boşluklar, ayak koruyucular kontrol edilir

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Yürüyüş, dönüş, denge, acil stop, kumanda, korna ve göstergeler, frenler, kesici sviçler, kaldırma fonksiyonu kontrolleri yaptırılır.

Statik-Dinamik Testler: Kapasite diyagramına göre yüklü halde test yapılır. Yüklü olarak ekipmanın yürüme, durma, dönüş, fren, kaldırma-indirme hareketleri yapılarak ve statik deney yapılarak güvenli çalışması kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında 10 dakika içinde 10 cm’ye kadar tolerans tanınır.

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı ED PERİYODİK mühendisleri tarafından yapılır

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

İstif Makinesi standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

İŞ MAKİNALARI

İş makinaları Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih & 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında İş Makinesi Periyodik Kontrolleri yapılmaktadır

İş Makinaları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

İş makineleri periyodik kontrolü sırasında çeşitli testler ve gözlemler yapılmaktadır. Bu bağlamda hidrostatik testler, görsel testler ve ağırlık testleri gibi testler yapılmaktadır. Aynı zamanda kontrol esnasında farklı işlevleri bulunan cihazlardan da faydalanılmaktadır.

İş Makinaları Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı ED PERİYODİK mühendisleri tarafından yapılır.

İş Makinaları Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

İstif Makinesi standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

SÜTUNLU ÇALIŞMA PLATFORMLARI

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Taşıyıcı araç genel durumu, platform yapısı, merdiven, platform ve kabin durumu, muhafaza ve korkuluklar, motor, tekerler, elektrik ve aydınlatma durumu, elektrik kabloları, halat bağlantıları, halatın durumu, kaldırıcı mekanizma durumu, makaralar ve dişliler, hidrolik sistemi, zincir durumu, destek ayakları, emniyet halatı kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda, çarpma durdurma engelleri, sesli ve ışıklı ikaz ve işaretlemeler, sınır kesiciler, emniyet sistemleri (acil iniş sistemi, kilit, emniyet valfi) kontrol edilir.

Statik-İşlevsel Test: Statik test; AED’lerde beyan kapasitesinin 1,5 katı, SÇP’lerde beyan kapasitesinin 1,25 katı ile yüklenerek yük altında bekletilir. İşlevsel test; Ekipman beyan kapasitesinin 1,1 katı ile yüklenerek gerçekleştirilir. Bomlu cihazlarda kapasite diyagramı ve radyus göz önünde tutularak hesaplama ve yükleme yapılır. Yüklü olarak ekipmanın ve aşırı yük sınırlayıcının çalışması kontrol edilir.

Emniyet sistemleri deneyi; Yüklü olarak düşüş önleme ve eğiklik önleyici sistemlerin çalıştığı kontrol edilir

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı ED PERİYODİK mühendisleri tarafından yapılır

Sütunlu Çalışma Platformları Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Sütunlu Çalışma Platformları standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.